Teknik

Tidsignalmottagaren monteras högt upp utanpå  stolpen. Den förmonterade signalkabeln är ca 7 m lång. Signalkabeln går inuti stolpen ner till styrenheten.

Mottagarens mått är 80 x 80 x 52 mm

Styrenheten monteras innanför stolpluckan och ansluts till elsystemet. Den är dimensionerad för max 400W belysningsarmatur

Styrenheten kraftförsörjer mottagaren, avkodar tiden, som jämförs med inprogrammerade tider för  lampans in- och urkopplingar. De förprogrammerade tiderna kan lätt ändras med hjälp av ett separat minneskort med de nya tiderna inladdade. I styrenheten finns också ett halvledarrelä för lampstyrningen.

Styrenhetens mått är 130 x 85 x 37 mm

Delarna är konstruerade för att kunna monteras på enklast möjliga sätt i befintliga stolpar så att montörernas arbete underlättas och monteringstiden skall bli så kort som möjligt.

De snabba besparingarna ger utrymme för andra tillväxt– eller välfärdsbefrämjande investeringar!

website design software